Aktualności #zebranie


Dobra liczy około 900 mieszkańców, na liście, podpis złożyło jedynie 14 osób.

Na zebraniu została poruszona dość ważna kwestia

I BUILT MY SITE FOR FREE USING