Pierwsze Zebranie Wiejskie Sołectwa Wsi Dobra


13 Sep
13Sep

9 września 2020r odbyło się I Zebranie Wiejskie Sołectwa Wsi Dobra. Frekwencja nie była wysoka, bo obecnych było zaledwie 18 osób. Radni Rady Sołeckiej, którzy byli obecni na zebraniu to: Urszula Burdukiewicz, Stanisława Borowska i Józef Kiecenka (3 z 5ciu). Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas epidemii COVID-19. Uczestnicy mieli obowiązek zakrywania ust i nosa oraz możliwość dezynfekcji rąk płynem - zanim weszli na salę, gdzie odbywało się zebranie.

Na zebraniu została poruszona dość ważna kwestia - zakłócania porządku i zaśmiecania terenu należącego do Domu Ludowego w Dobrej. W związku z tym, Sołtys - Marcin Bachór, dnia 11.09.2020, wystosował pismo do Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu insp. Norberta Kurendy z prośbą o wzmożenie patroli policyjnych w naszej wsi. Pismo wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu - jeszcze tego samego dnia.

Więcej szczegółów dot. zebrania znajduje się w poniższym protokole:

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dobra.pdf

I BUILT MY SITE FOR FREE USING